-23%

ฟิโลเดนดรอน กรีน พรินซ์เซส


🌱Philidendron Green Princess ฟิโลเดนดรอน กรีน พรินซ์เซส🌱
ไม้ฟอกอากาศใบสวย เลี้ยงในที่ร่มได้ มาในกระถางเซรามิกเนื้อดีพร้อมจานรอง
ขนาดกระถาง 9×12 cm.

990 ฿ 1,290 ฿

ฟิโลเดนดรอน กรีน พรินซ์เซส

🌱Philidendron Green Princess ฟิโลเดนดรอน กรีน พรินซ์เซส🌱
ไม้ฟอกอากาศใบสวย เลี้ยงในที่ร่มได้ มาในกระถางเซรามิกเนื้อดีพร้อมจานรอง
ขนาดกระถาง 9×12 cm.

Vendor Information