,

ป่าจำลองระบบนิเวศ สวนในขวดแก้ว


Terrarium หรือ สวนในขวดแก้ว คือการจำลองธรรมชาติมาไว้ในขวดแก้ว ซึ่งจะเกิดระบบน้ำ อันเกิดจากความชื้นจากชั้นดินและพืชระเหยออกมา เมื่ออุณหภูมิภายในขวดสูงขึ้นเพราะแสงและความร้อนที่ทะลุผ่านวัสดุโปร่งใส จะเกิดไอน้ำควบแน่น ก่อนจะหมุนกลับไปที่พืชและชั้นดินด้านล่าง เกิดวัฏจักรแบบนี้หมุนเวียนภายในขวดแก้ว

1,290 ฿

2,280 ฿ for 2 item(s)

Vendor Information