5 เทคนิคการดูและไม้ประดับให้แข็งแรงอยู่กับเราไปนาน ๆ

Go2Tree.com
ภาพจาก www.pixabay.com

การปลูกต้นไม้ประดับบ้านนั้นก็เหมือนเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ เพื่อที่จะให้สัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราไปนาน ๆ แม้แต่ต้นไม้ก็เช่นกันที่ต้องการให้เราดูแลคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยให้กับเขา แต่ในบางครั้งการดูแลเบื้องต้นอาจไม่เพียงพอต่อต้นไม้บางประเภท ซึ่งเราอาจต้องเพิ่มการดูแลในส่วนอื่นเข้าไปด้วย โดยในวันนี้เรามี 5 เทคนิคการดูแลไม้ประดับให้แข็งแรงอยู่กับเราไปนาน ๆ มาฝากให้เพื่อน ๆ ลองนำไปใช้กัน

  1. เลือกดินให้ตรงกับความต้องการของต้นไม้

            เพื่อน ๆ หลายคนที่เริ่มปลูกต้นไม้ประดับบ้าน อาจไม่ให้ความสำคัญกับการเลือกดิน จนทำให้ต้นไม้นั้นไม่เติบโตอย่างที่ควร โดยดินที่จะนำมาปลูกนั้นจะมีอยู่  5 ประเภทหลัก ที่นิยมคือ ดินผสมทั่วไป ดินผสมใบก้ามปู ดินผสมขุยไผ่ ดินผสมขุยมะพร้าว และดินมูลไส้เดือน ตัวอย่างเช่น หากเราปลูกไม้ประดับประเภทใบสวยงาม อย่างเช่น ฟิโลเดนดรอน หรือไม้ตระกูลบอน ที่เน้นใบสวยงาม เราก็ควรเลือกดินผสมใบก้ามปูที่มีธาตุไนโตรเจนสูง ดังนั้น เพื่อน ๆ ควรศึกษาต้นไม้ที่จะปลูกก่อนว่าชอบดินแบบไหนครับ

2. การรดน้ำต้นไม้

            การรดน้ำถือเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องศึกษาว่าต้นไม้ของเรานั้นชอบความชื้นแค่ไหน เพราะต้นไม้แต่ละชนิดมีความชอบที่แตกต่างกัน โดยปกติเรามักจะรดน้ำต้นไม้ 2 เวลา คือเช้าก่อนไปทำงาน และเย็นหลังกลับมาจากทำงาน จึงอาจทำให้ต้นไม้บางชนิดโตช้า หรือค่อย ๆ เฉาตายไปเลยก็มี ดังนั้นเราควรปรับเปลี่ยนการรดน้ำโดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้ ชนิดของต้นไม้ว่าชอบดินชุ่มน้ำหรือไม่ พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้โดนแดดมากน้อยเพียงใด ช่วงฤดูฝนอาจลดความถี่ในการรดน้ำ เป็นต้น

3. ให้ความสำคัญกับปุ๋ยและน้ำ

            จริงอยู่ที่ต้นไม้ควรจะใส่ปุ๋ยและรดน้ำ แต่บางครั้งปุ๋ยและน้ำที่เราใส่กลับเป็นยาพิษสำหรับต้นไม้ทำให้ต้นไม้ค่อย ๆ เฉาไป  นั้นก็เพราะปุ๋ยแต่ละชนิดมีธาตุอาหารที่ต่างกัน โดยเพื่อน ๆ ที่อยู่ในเมือง ปุ๋ยเคมีนั้นเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุด ในบางครั้งหากเราใส่มากเกินไปอาจทำให้ดินที่ปลูกน้ำเป็นกรดมากเกินไปได้ ดังนั้นเราควรสลับหาปุ๋ยคอกมาใส่บ้างเพื่อลดความเป็นกรดในดิน ในส่วนของน้ำที่รดหากเป็นน้ำปะปาก็ควรหาที่พักน้ำก่อนที่จะนำมารดครับ เพื่อลดความเป็นกรดที่เกิดจากสารครอลีน

4. เลือกกระถางให้ตรงกับความต้องการของต้นไม้

            ในส่วนของกระถางน้ำ ส่วนมากเพื่อน ๆ มักจะเลือกแบบที่ชอบ มีลักษณะรูปร่างที่สวยแปลกตา ซึ่งบางครั้งกระถางที่ถูกใจเราอาจไปขัดใจต้นไม้ของเราได้ เพราะกระถางแต่ละแบบมีการระบายน้ำที่แตกต่างกัน โดยในปัจจุบันจะมีที่นิยมอยู่ 5 ประเภท คือ กระถางดินเผา กระถางเซรามิก กระถางพลาสติก กระถางไม้ และกระถางใยมะพร้าว โดยแต่ละประเภทจะมีข้อดีข้อเสีย ซึ่งเราต้องพิจารณาเลือกให้ดีก่อนที่จะนำมาใส่ต้นไม้ของเรา

5. แสงแดดก็มีผล

            ในข้อสุดท้ายเราจะมาพูดถึงเรื่องแสงแดดกัน เพราะแสงแดดนั้นเหมือนห้องครัวของต้นไม้ ที่จะใช้สำหรับสังเคราะห์แสง โดยไม้แต่ละชนิดจะชอบแสงแดดแตกต่างกันไป โดยแดดสำหรับต้นไม้จะมีอยู่สามคาบเวลาคือ แดดช่วงครึ่งวันเช้า แดดช่วงครึ่งวันบ่าย และแดดตลอดทั้งวัน ซึ่งจุดนี้เองที่เราจะต้องศึกษาต้นไม้ของเราว่าชอบแดดแบบไหน เพราะหากได้รับแดดมาก หรือน้อยเกินไป ก็จะทำให้ต้นไม้ไม่โตหรือ ค่อย ๆ เฉาตายเลยก็ได้

            จากข้อมูลที่กล่าวมานั้น จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องศึกษาต้นไม้ของเราเสียก่อนว่าชอบแบบไหน ไม่ชอบอะไร เพราะหากเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป ก็อาจทำให้ต้นไม้ที่เราชื่นชอบอยู่กับเราได้ไม่นาน