กระถางแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร เหมะสมกับต้นไม้ชนิดไหน

กระถางสำหรับปลูกต้นไม้ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการปลูกต้นไม้ในปัจจุบันมากขึ้น นั่นก็เพราะสภาพพื้นที่ในปัจจุบันนั้น ถูกทดแทนด้วยสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งบ้านส่วนใหญ่มักจะมีพื้นที่ที่เป็นดินน้อยมาก หรืออาจไม่มีเลย ทำให้การปลูกต้นไม้ในกระถางจึงเป็นทางออกที่สะดวกที่สุด

            กระถางสำหรับปลูกต้นไม้ในปัจจุบันนี้นมีหลายชนิด เพื่อให้เหมาะสมสำหรับปลูกต้นไม้ที่มีความชอบดินที่แตกต่างกันไป โดยในวันนี้ Go2Tree.com ของเราจะพามาทำความรู้จักกระถางแต่ละชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร เหมะสมกับต้นไม้ชนิดไหนบ้าง

กระถางดินเผา

ภาพจาก www.pixabay.com

กระถางดินเผา เป็นกระถางแบบดั้งเดิม โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบเครื่องปั้นดินเผา ทำให้มีเอกลักษณ์เป็นสีน้ำตาลแบบธรรมชาติ จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติที่ในการปลูกต้นไม้ โดยข้อดีของกระถางดินเผาคือ สามารถระบายน้ำและความร้อนได้ดี ทำให้ดินไม่แฉะหรืออมความร้อนจนเกินไป โดยกระถางดินเผานั้นเหมาะสำหรับไม้ทุกประเภท

กระถางเคลือบเซรามิก

ภาพจาก www.pixabay.com

สำหรับกระถางเคลือบเซรามิกนั้น จะมีพื้นฐานปั้นมาจากดินเหนียว และนำมาเคลือบเซรามิกเพื่อเพิ่มลวดลายและความสวยงาม โดยจุดเด่นของกระถางประเภทนี้คือให้ความสวยงามได้ไม่ซ้ำแบบ ทำความสะอาดง่าย และยังรักษาความสวยงามได้นานกว่ากระถางดินเผา แต่อาจต้องแลกมาด้วยการระมัดระวังในการใช้งาน ในส่วนของต้นไม้นั้น นิยมนำมาปลูกไม้ที่ประดับในบ้าน หรือไม้แคระขนาดเล็ก

กระถางพลาสติก

ภาพจาก www.pixabay.com

กระถางพลาสติกถูกออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนให้น้อยลง เนื่องจากมีราคาถูกกว่ากระถางประเภทอื่นพอสมควร อีกทั้งยังทนทาน น้ำหนักเบา แต่ต้องแลกมาด้วยการระบายอากาศที่ไม่ดี อาจทำให้ดินชื้นตลอดเวลาจนรากต้นไม้เน่าได้ จึงไม่เหมาะกับต้นไม้ที่ต้องรดน้ำบ่อย เพราะเราไม่สามารถควบคุมความชื้นในดินได้ บางครั้งเราเห็นหน้าดินแห้ง แต่เนื้อดินอาจอุ้มน้ำอยู่ก็ได้

กระถางโลหะ

ภาพจาก www.pixabay.com

กระถางโลหะจะผลิตมาจากโลหะหรือสังกะสี ซึ่งประโยชน์หลักของกระถางประเภทนี้คือ การสร้างความสวยงามแบบวินเทจ ซึ่งเรามักจะพบกระถางประเภทนี้ตามร้านกาแฟต่าง ๆ แต่ในส่วนของการน้ำมาปลูกต้นไม้นั้น กระถางประเภทนี้ไม่สามารถระบายน้ำและอากาศได้ จะระบายได้ทางช่องระบายเท่านั้น อีกทั้งยังสะสมความร้อนในดิน จึงอาจไม่เหมาะกับต้นไม้ที่ทนดินร้อนไม่ได้

กระถางคอนกรีต

ภาพจาก www.pixabay.com

กระถางคอนกรีตเริ่มนิยมนำมาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถขึ้นรูปได้หลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีความสวยงามในแบบโมเดิล โดยกระถางประเภทนี้จะระบายน้ำได้ดี จึงทำให้เหมาะกับต้นไม้ที่ไม่ต้องการดินที่ชื้นมากนัก หรือต้นไม้ที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อย

กระถางใยมะพร้าว

กระถางใยมะพร้าวเริ่มเข้ามามีบทบาทในปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เอง โดยคุณสมบัติของกระถางมะพร้าวคือ สามารถอุ้มน้ำได้ดี และระบายความร้อนได้ดีพอ ๆ กับกระถางดินเผา จึงเหมาะสำหรับต้นไม้ที่ชอบดินที่ชื้น หรือไม้แขวนต่าง ๆ เพราะกระถางใยมะพร้าวจะมีน้ำหนักเบามาก สามารถแขวนประดับบ้านได้นั่นเอง

            จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วนั้น จะพบว่ากระถางแต่ละแบบนั้นจะมีการเก็บความชื้นของดินที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้ต้องศึกษาพืชที่จะปลูกว่ามีความต้องการดินที่ชื้นมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะเลือกใช้กระถางได้ตรงกับความต้องการของต้นไม้ที่จะปลูกครับ